V Niedziela Wielkanocna: Miłować, jak On

19.05.2019.

«Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.»  (J 13, 34-35)

Miłowanie jest prawem wpisanym – w taki lub inny sposób – w serce każdego człowieka. Najwet najpodlejszy kryminalista kogoś kocha lub dawniej kochał. Kocha swoich, tych z którymi go wiążą więzy krwi, kocha członków swojej bandy lub towarzyszy z grupy zabójców. To, do czego nas zaprasza Chrystus, to nie zwykła miłość. To nie byłaby żadna nowość. On nie mówi o miłości, ale o “Swojej miłości”.

To “miłowanie na sposób Chrystusa” jest właśnie wyjątkowe i typowe dla chrześcijanina. Tylko chrześcijanin tak miłuje, bo tylko on czyni z Chrystusa swój punkt odniesienia, swój model do naśladowania. Ale miłość na wzór miłości Chrystusa pociąga za sobą wypełnianie wielu wymogów, tych które spełniał sam Pan. Na przykład niezbędne jest przebaczanie swym wrogom, a to, wiemy to dobrze, jest bardzo trudne. Konieczna jest także gotowość oddania życia za tych, których się kocha, tak jak to uczynił Chrystus za nas, i to również jest bardzo trudne. Jeszcze inna cechą miłości chrześcijańskiej jest to, że należy ogarniać nią wszystkich, nie tylko członków rodziny, grupy, czy też tych, którzy zasługują na naszą sympatię. Miłować, jak Chrystus miłował zakłada “miłować, jako pierwszy”, nie oczekując, aż ten drugi podejmie inicjatywę. W ten sposób, jesteśmy zaproszeni do praktykowania bezinteresownej miłości; tak aby nasz bliźni nie czuł się zmęczony tym, że dając nam, nie otrzymuje nic w zamian.

To wszystko jest bardzo trudne, i w pewnym sensie, przekracza siły ludzkie. Dlatego, aby kochać jak Chrystus trzeba być złączonym z Chrystusem, bo bez Niego nic uczynić nie możemy.

Postanowienie: Miłować wszystkich, miłować, jako pierwszy, zaczynać od nowa przebaczając lub prosząc o przebaczenie; nie męczyć bliźnich własnym egoizmem i nade wszystko – modlić się.

En archivo

Comparte tu experiencia
Twitter Youtube Mail Facebook