Niedziela Palmowa: Pociągnę wszystkich do siebie

05.04.2020.

“Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, Lemá sabachtáni?», to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?»  (Mt 27, 45-46)

Niedziela Palmowa otwiera drzwi Wielkiego Tygodnia. Dlatego musimy pamiętać o wszystkich wydarzeniach które celebrujemy  w ciągu tych siedmiu dni i zwrócić uwagę na to czego nas uczą i jak się powinniśmy zachowywać się w ich świetle. W rzeczywistości, czytanie opisu Męki tego dnia daje nam okazję, żeby zobaczyć pełny dramat Męki Pańskiej.

Śmierć Pana staje się głównym motywem, żeby zwrócić naszą uwagę. Chrystus na krzyżu umiera wśród tortur, będąc niewinnym. Zgodził się dobrowolnie zająć to miejsce i uczynił to nie dlatego, że lubił ból, ale dlatego, że miał wypełnić misję i wiedział, że aby to zrobić, musi przejść przez te drzwi, przez bramę cierpienia i bramę krzyża. Jego misją jest zbawienie, do którego dążył nie tylko przelewając swoją odkupieńczą krew, aby przebaczyć  nam  nasze grzechy, ale także stając się jednym z nas, dzieląc z nami nasz los, zawarty w fizycznym cierpieniu, opuszczeniu i  niesprawiedliwości.

Cel Chrystusa urzeczywistnia się w pełni wtedy, kiedy my czujemy się powołani przez Niego, przez Jego miłość i przez Jego krzyż. Jeśli Jego miłość nas wzrusza i nawraca, wówczas wiadomo że Jego poświęcenie nie poszło na marne. Jeśli pozostajemy obojętni wobec Niego, sprawilibyśmy Go bezużytecznym lub przynajmniej nie całkowicie użytecznym. Pozwólmy  Chrystusowi żeby  nas  przyciągał i pozwólmy  zbawić się. Zostaw  Bogu, aby Bóg zbawił ciebie.

Postanowienie: Pomyśl o miłości  Chrystusa którą objawił nam na krzyżu. Zrozum, co zrobił dla Ciebie. Dziękuj Mu  i zbliż się do Niego żeby Jego ofiara nie poszła na marne.

En archivo

Comparte tu experiencia
Twitter Youtube Mail Facebook