Zesłanie Ducha Świętego: Duch przebaczenia

26 May, 2019

09.06.2019. „Po tych słowach tchnął na nich i rzekł im: “Przyjmijcie Ducha Świętego.  Jeśli czyjeś grzechy odpuścicie, będą im odpuszczone; czyje zatrzymacie, będą zatrzymane.”  (J 20, 22-23) Zesłania Ducha Świętego jest uroczystością, w którą obchodzimy zesłanie Ducha Świętego na Maryję

Wniebowstąpienie Pańskie: Świadkowie miłości

22 May, 2019

02.06.2019. “Jezus powiedział do swoich uczniów: “Tak było napisane: że Mesjasz będzie cierpiał i zmartwychwstał trzeciego dnia i na rzecz nawrócenia i odpuszczenia grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy być głoszona. Wy jesteście świadkami tego”.”  (Lc 24, 46-48) Celebracja liturgiczna

VI Niedziela Wielkanocna: Pokój, bez obawy o problemy

12 May, 2019

26.05.2019. “Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam: Nie daję tak jak daje świat. Nie pozwól, aby twoje serce nie boi się”.  (Jn 14, 27-28a) Chrystus jest Księciem Pokoju. Jednak jego życie publiczne zawsze był zaangażowany w konflikty, z których

V Niedziela Wielkanocna: Miłować, jak On

5 May, 2019

19.05.2019. «Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.»  (J 13, 34-35) Miłowanie jest prawem wpisanym

IV Niedziela po Wielkanocy: Dobry wasal tak dobrego Pana

2 May, 2019

12.05.2019. „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną  i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.”  (J 10, 27-29) Ludzie zwykle uważają, że

Domingo XI: Ser fiel a Cristo aunque me critiquen

11 June, 2018

17 de junio de 2018. “El Reino de Dios es como un grano de mostaza que, cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla; pero, una vez sembrada crece y es mayor que todas las hortalizas

En archivo

Comparte tu experiencia
Twitter Youtube Mail Facebook