XVII Niedziela: Szczęściem jest wiedzieć, gdzie jest ukryty skarb

26.07.20.

«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.”  (Mt 13, 44)

Każdy chrześcijanin powinien codziennie wstając  rano mówić do siebie samego: “Jak  wielkie szczęście mam!”. I to nie dlatego, że jego sprawy finansowe toczą się dobrze, czy dlatego, że jego zdrowie jest zawsze doskonałe, lub też dlatego, że w jego rodzinie nie istnieją żadne trudności.Szczęście przychodzi do nas dzięki  wierze, dlatego że wiemy, że Bóg istnieje i że ten Bóg jest nie tylko Stwórcą i Panem, ale jest także bardzo kochającym Ojcem, który nas kocha takimi, jakimi jesteśmy.

Możesz myśleć, że wiara nie zmniejsza ci trudności. Nie jest to prawdą, ponieważ  każda sytuacja niezależnie od tego jaka byłaby trudna, może zawsze  pogorszyć się i prawdopodobnie, jeśli nie posiadałbyś wiary, wtedy twoja  sytuacja byłaby jeszcze gorsza. Wiara pomaga ci, żebyś nie  wpadł w rozpacz, żebyś  walczył  i  nie poddawał się. I to jest jedyna droga do zwycięstwa. Gdybyś nie miał wiary,  nie tylko miałbyś te same problemy a może nawet i gorsze, ale oprócz tego najprawdopodobniej nie  miałbyś siły, którą daje Bóg, czy pocieszenia które też otrzymujemy od Boga, żeby im stawić czoła.

Dlatego musimy wziąć pod uwagę, że wiara jest błogosławieństwem.  Musimy dbać o naszą wiarę żeby nie wygasła ani żeby nie ochłodziła się. Robić wszystko byleby jej nie stracić. Aby to zrobić, nic lepszego niż modlitwa, bo modlitwa to znaczy być w kontakcie z Bogiem, od którego pochodzi nasza wiara. Jeśli masz wątpliwości co do  wiary, nie zawracaj  sobie  głowy szukając argumentów, po prostu módl się więcej, przystępuj częściej do komuni świętej  i zbliż się bardziej do Pana.

Postanowienie: Bądź świadomy że  masz wielkie szczęście dlatego, że posiadasz wiarę i troszcz się o ten dar, unikając sytuacji, które mogłyby  narazić ją na niebezpieczeństwa. Módl się więcej i proś Pana, aby umocnił twoją wiarę.

En archivo