XVIII Niedziela: Dajcie im jeść

02.08.2020.

“Przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności!»  Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!»  (Mt 14, 14-16)

Ewangelia w tym tygodniu proponuje nam jako wzór dla naszego życia cud rozmnożenia chleba i ryb. Wybraliśmy z tej pięknej opowieści  słowa, które Chrystus skierował do swoich uczniów, kiedy mówił o głodnym tłumie: „Dajcie im jeść”. A przecież chodzi tu też o nasze czasy, bo nadal jest moc ludzi cierpiących z głodu.

Tak samo, jak tym zaskoczonym apostołom, zdarza się i nam odpowiadać na to że niczego nie posiadamy, że nie możemy wykonać tego przykazania; nie jesteśmy przecież bogaci, nie mamy możliwości ani wpływu na ważne decyzje polityczne, ani nie możemy stworzyć nowych miejsc pracy. A jednak Pan jest gotowy do uczynienia cudów żebyśmy tylko też chcieli coś zrobić, może być nawet tego niewiele, ale dajmy coś z tego, co posiadamy.

Dlatego też, nie zwracaj tak wielkiej uwagi na ogrom potrzeb, lecz tylko na to, co ty możesz zrobić. Matka Teresa mówiła, że nawet to, co możemy zrobić, jest niewiele, ale to trochę nadaje sensu naszemu życiu. Będzie to choć jedna kropla wody na pustyni, ale przynajmniej ona ugasiłaby pragnienie choć jednej osoby.

Postanowienie: Zastanowić się nad naszymi możliwościami w zakresie pomocy innym:  finansowo, dając czas, czy nawet pomagając w zdobywaniu wykształcenia, czy spraw kultury. Robić konkretne plany na ten temat a na koniec tygodnia sprawdzić co zostało zrobione.

En archivo