XXVII Niedziela: Medycyna prewencyjna

15 September, 2021

03.10.2021. „Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. On odpowiedział im:” Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”  (Mk 10, 2-9)          Ewangelia dzisiejszej niedzieli mówi o trudnym, ale

XXVI Niedziela: Jest miejsce dla wszystkich

10 September, 2021

26.09.2021. „Wtedy Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”. Lecz Jezus odrzekł: ”Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda

XXV Niedziela: Bądź pierwszym w miłości

10 September, 2021

19.09.2021. «…w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!».  (Mk 9, 34-35)         

XXIV Niedziela: Krzyż dowodem szczerości

30 August, 2021

12.09.2021. „Jezus zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie… Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz

XXIII Niedziela: Nauczyć się słuchać i mówić

23 August, 2021

„I pełni zdumienia mówili: ”Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę”.  (Mk 7, 31-37)          Cud uzdrowienia głuchego, który ledwo mógł mówić, daje nam dwie nauki. Pierwsza bierze się z faktu, że Jezus lecząc chorego „włożył palce