V Niedziela: Zbuduj przynajmniej jeden stóg siana

24 January, 2022

06.02.2022. „Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”…. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił.»  (Łk  5,  8-11)          Wobec cudu,  wobec  pojawienia się

IV Niedziela: Przyjmować krytyki

16 January, 2022

30.01.2022. «Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.  Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem.  Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto

III Niedziela: Co sprawia, że jestem szczęśliwy?

9 January, 2022

23.01.2022. „Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: ”Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi,

II Niedziela: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie

2 January, 2022

16.01.2022. “Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa; zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: ´Nie mają już wina´. Jezus Jej odpowiedział: ´Czyż

Chrzest Jezusa: Kto szuka ten znajdzie

27 December, 2021

09.01.2022. “Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: ´Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać