II Niedziela Wielkiego Postu: Wierność

9 February, 2018

25.02.2018. “Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoka. Tam przemienił się wobec nich…. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: ”Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty…”  (Mk 9,

I Niedziela Wielkiego Postu: Pozwolił się kusić

9 February, 2018

18.02.18. “Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu” (Mk 1, 12-13) Chrystus wziął na siebie w sposób całkowity nasze człowieczeństwo, żebyśmy byli  przekonani, że

6º Niedziela Zwykła: Unikaj najgorszego trądu

27 January, 2018

11.02.18 „Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: «Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić».  Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!»” ( Mk 1, 40-41) Uzdrowienie trędowatego przez Jezusa stawia nas

5º Niedziela Zwykła: Nie lękajcie się

27 January, 2018

04.02.18 „Pospieszył za Nim Szymon z towarzyszami,  a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają».  Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem».   ( Mk 1,  36-38)

4º Niedziela Zwykła: Daj Bogu twoją biedę

15 January, 2018

28.01.18. „Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać… Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego” (Mk 1, 22-25) Przypadek

Comparte tu experiencia
Twitter Youtube Mail Facebook