IV Niedziela Adwentu: Kochać, czyli postępować jak Maryja, to prawdziwe szczęście

10 December, 2018

23.12.2018. “Duch Święty napełnił Elżbietę, która wydała okrzyk i powiedziała: ´Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?”  (Łk 1, 39-45) Pozdrowienie Elżbiety, skierowane do swej kuzynki,

III Niedziela Adwentu: Jeśli czujesz się kochany, kochaj!

3 December, 2018

16.12.2018. “Pytały tłumy Jana: ‘Cóż więc mamy czynić?’. On im odpowiadał: ‘Kto ma dwie suknie niech jedną da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech to samo czyni.”  (Łk 3, 10-11) Tłumy, które słuchały Jana Chrziciela, przekonawszy się

II Niedziela Adwentu: Głosić Słowo Boże nawet na pustyni

3 December, 2018

09.12.2018. “Jan obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane: Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu,prostujcie Jemu ścieżki; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech

I Niedziela Adwentu: Godzina miłości i nadziei

19 November, 2018

02.12.2018. “Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów … A gdy to dziać się zacznie nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.”  (Łk 21, 25-28) Zaczyna się Adwent. Zaczynamy czas przygotowania do

XXXIV Niedziela: Król prawdy

10 November, 2018

25.11.2018. „Odpowiedział Jezus: >Tak  jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu<”  (J 18, 36-38) Uroczystość Chrystusa Króla, którą kończy się Rok liturgiczny,

Domingo XI: Ser fiel a Cristo aunque me critiquen

11 June, 2018

17 de junio de 2018. “El Reino de Dios es como un grano de mostaza que, cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla; pero, una vez sembrada crece y es mayor que todas las hortalizas

Comparte tu experiencia
Twitter Youtube Mail Facebook