V Niedziela Wielkanocna: Módl się więcej, żeby otrzymać obfite owoce

15 April, 2018

29.04.18. „Powiedział Jezus do uczni swych: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy….. Podobnie jak

IV Niedziela wielkanocna: Jest tylko jeden dobry pasterz

15 April, 2018

22.04.18. „Powiedział Jezus Faryzeuszom: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.  Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i

III Niedziela po wielkanocy: Głoś i przebaczaj

1 April, 2018

15.04.18. „Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom”   (Łk 24,45-47) “Ewangelia” to znaczy “dobra nowina”.

II Niedziela po Wielkanocy: Współpracuj z Miłosierdziem Bożym

1 April, 2018

8.04.18. „Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!»  A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie

Niedziela Zmartwychwstania: Chrystus żyje!

19 March, 2018

01.04.2018. “A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła

En archivo

Comparte tu experiencia
Twitter Youtube Mail Facebook