II Niedziela Wielkanocna: Świadkowie życia

7 April, 2019

28.04.2019. “I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus w oczach uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego”.  (J 20, 30-31) John kończy

Niedziela Wielkanocna: wierzę w miłość

7 April, 2019

21.04.2019. “Kiedy Szymon Piotr przybył po niego i wszedł do grobu. Ujrzał leżące płótna oraz ściereczkę, który zakrył głowę, a nie na podłodze z zespołami, ale zwinięte w osobnym miejscu. Wtedy też drugi uczeń wszedł, zobaczył i uwierzył”  (J 20,

Niedziela Palmowa: Niech się dzieje wola Twoja

1 April, 2019

14.04.2019. „A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!»”  (Łk  22, 41-42)

V Niedziela Wielkiego Postu: Dziękuj za przebaczenie przebaczając

24 March, 2019

07.04.2019. ”Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie (…). A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: “Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią

IV Niedziela Wielkiego Postu: Idź drogą do Ojca

18 March, 2019

31.03.2019. „Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: “Ojcze, zgrzeszyłem

Domingo XI: Ser fiel a Cristo aunque me critiquen

11 June, 2018

17 de junio de 2018. “El Reino de Dios es como un grano de mostaza que, cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla; pero, una vez sembrada crece y es mayor que todas las hortalizas

En archivo

Comparte tu experiencia
Twitter Youtube Mail Facebook