Narodziny św. Jana Chrzciciela: Przygotować drogę Panu

11 June, 2018

24.06.18 „Istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem” (Łk 1,80) Bóg w swojej Boskiej Opatrzności chciał, żeby nasz Pan urodził się jako biedny pośród

Niedziela XI: Być wiernym Chrystusowi mimo krytyk

11 June, 2018

17.06.18 «Królestwo Boże jest  jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego

Niedziela X: Bądź matką i bratem Jezusa

25 May, 2018

10.06.2018. “Ten, który wypełnia wolę Bożą, to jest mój brat, moja siostra i moja matka” (Mc 3, 35) Jezus korzysta z okazji, że Jego Matka i jego najbliżsi krewni – kuzyni – przybyli do niego, aby dokonać wspaniałej katechezy na

Boże Ciało: Bezgraniczna miłość

25 May, 2018

03.06.2018. „A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: „Bierzcie, to jest Ciało moje”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich:” To jest Krew Przymierza, która

Trójca Przenajświętsza: Jedność, wielość i nieustanna miłość

12 May, 2018

27.05.18. „Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać

En archivo

Comparte tu experiencia
Twitter Youtube Mail Facebook