VI Niedziela: Inwestować w radość

4 February, 2019

17.02.2019. „«Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie,

V Niedziela: Zbuduj przynajmniej jeden stóg siana

30 January, 2019

10.02.2019. „Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”…. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił.»  (Łk  5,  8-11) Wobec cudu,  wobec  pojawienia się Boga

IV Niedziela: Przyjmować krytyki

21 January, 2019

03.02.2019. «Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.  Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem.  Porwali Go z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto

III Niedziela: Co sprawia, że jestem szczęśliwy?

17 January, 2019

27.01.2019. „Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: ”Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi,

II Niedziela: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie

8 January, 2019

20.01.2019. “Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa; zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: ´Nie mają już wina´. Jezus Jej odpowiedział: ´Czyż

Domingo XI: Ser fiel a Cristo aunque me critiquen

11 June, 2018

17 de junio de 2018. “El Reino de Dios es como un grano de mostaza que, cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla; pero, una vez sembrada crece y es mayor que todas las hortalizas

Comparte tu experiencia
Twitter Youtube Mail Facebook