XXX Niedziela: Tylko jedno przykazanie

8 October, 2017

29.10.17. «On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego:’ Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego’. Na tych dwóch

XXIX Niedziela: Choroba obojętności

8 October, 2017

22.10.17. „Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?»  Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga».  (Mt  22, 20-21) Pytanie zadane Jezusa,

XXVIII Niedziela: Czuć się szczęśliwym

1 October, 2017

15.10.17. «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść” (Mt 22, 2-3) Czasami ktoś pyta  chrześcijan, dlaczego istnieją ludzie którzy nie mają,

XXVII Niedziela: Zmęczenie Pana Boga

1 October, 2017

08.10.17. „Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? »Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». ….Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane,

XXVI Niedziela: Uczynki są miłością

20 September, 2017

01.10.17. „Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: “Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!”  Ten odpowiedział: “Idę, panie!”, lecz nie poszedł.  Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: “Nie chcę”. Później jednak

Comparte tu experiencia
Twitter Youtube Mail Facebook