XVI Niedziela: Pełne ręce

6 July, 2020

19.07.2020. „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli.  Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł”.  (Mt 13, 24-25) Przypowieść ta jest dokładnym opisem samego życia. Podczas gdy jedni

XV Niedziela: Wydać owoce

29 June, 2020

12.07.2020. «Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.»  (Mt 13, 3-9) Nie potrzebujemy

XIV Niedziela: Pocieszenie strapionych

22 June, 2020

05.07.2020. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.  Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest

XIII Niedziela: miejsce Bogav

15 June, 2020

28.06.2020. „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien; a kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien; a kto nie bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje, nie jest Mnie godzien.

XII Niedziela: Nie bój się

8 June, 2020

21.06.2020. “Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. nie; Bójcie się tego, który może i duszę i ciepło ciała.„  (Mt 10, 28) „Nie lękajcie się”. Te słowa Chrystusa były wielkim pocieszeniem dla tych pierwszych chrześcijan,

En archivo

Comparte tu experiencia
Twitter Youtube Mail Facebook