Boże Ciało: Być pokarmem dla innych

4 June, 2017

18.06.2017. „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.»  (J 6, 51-52) Słowa Chrystusa, w których określa On siebie jako chleb

Trója Święta: Jako w niebie tak i na ziemi

28 May, 2017

11.06.17. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16) Trójca Święta -sam fakt, że istnieje tylko jeden Bóg  pod trzema innymi postaciami tej

Niedziela Zesłania Ducha Świętego: Pokój wam

21 May, 2017

04.06.2017. „Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!»  A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana”.  (J 20, 20) Duch Święty jest darem od zmartwychwstałego Pana. Dar niezwykły, któremu towarzyszą też

Wniebowstąpienie Pana: Dojrzały wiek

15 May, 2017

28.05.17. „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (…). Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.” (Mt 28, 19) Wniebowstąpienia Pańskie spowodowało  niewątpliwie wielki smutek u apostołów. Ból rozstania został jednak złagodzony przez “obecności” Chrystusa na ziemi –  Eucharystia,  Słowo Boże, 

6 Niedz. Wielkanocy: Kochać żeby widzieć

7 May, 2017

21.05.2017. „Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.  (J 14, 21) Święty Anzelm, jeden z wielkich myślicieli

En archivo

Comparte tu experiencia
Twitter Youtube Mail Facebook