XXX Niedziela: Najgorsi niewidomi

16 October, 2018

28.10.2018. „On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: ”Co chcesz, abym ci uczynił?” Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł: ”Idź twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł

XXIX Niedziela: Ćwiczcie pokorę służby

7 October, 2018

21.10.2018. «Kto chce być wielki, niech będzie sługą twoim i ktokolwiek by chciał być pierwszy, niech będzie niewolnikiem wszystkich, gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wszystkich».  (Mc 10,

XXVIII Niedziela: Miłość jest dla wszystkich

1 October, 2018

14.10.2018. „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co  masz, i rozdaj ubogim. Potem przyjdź i chodź za Mną!” Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów:”

XXVII Niedziela: Medycyna prewencyjna

24 September, 2018

07.10.2018. „Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. On odpowiedział im:” Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”  (Mk 10, 2-9) Ewangelia dzisiejszej niedzieli mówi o trudnym, ale zawsze

XXVI Niedziela: Jest miejsce dla wszystkich

18 September, 2018

30.09.2018. „Wtedy Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”. Lecz Jezus odrzekł: ”Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda

Domingo XI: Ser fiel a Cristo aunque me critiquen

11 June, 2018

17 de junio de 2018. “El Reino de Dios es como un grano de mostaza que, cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla; pero, una vez sembrada crece y es mayor que todas las hortalizas

Comparte tu experiencia
Twitter Youtube Mail Facebook