4 Niedziela po Wielkanocy: Kościół jest bramą

23 April, 2017

07.05.2017. „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec”.  (J 10, 1-3) Czy możecie sobie wyobrazić chrześcijanina zakochanego w

3 Niedziela Wielkanocy: Nie odsuwaj Chrystusa od siebie

16 April, 2017

30.04.2017. „Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.”  (Łk 24, 14) Święty Mateusz wspomina, że Pan zostawił nam nie tylko

2 Niedziela po Wielkanocy: Być żywym ciałem Chrystusa

9 April, 2017

23.04.2017. «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę.»  (J 20, 25) W tym tygodniu Ewangelia zaprasza  nas do refleksji na temat

Niedziela Wielkanocna: Chrystus żyje-ukaż Go innym

2 April, 2017

16.04.17. „A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła

Niedziela Palmowa: Pociągnę wszystkich do siebie

26 March, 2017

09.04.2017. “Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, Lemá sabachtáni?», to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?»  (Mt 27, 45-46) Niedziela Palmowa otwiera drzwi Wielkiego

En archivo

Comparte tu experiencia
Twitter Youtube Mail Facebook